Om oss

Espira Lura barnehage ligger i Sandnes kommune, sentralt til ved IKEA og Forus Travbane. Barnehagen er organisert som en 6-avdelings barnehage med plass til ca. 95 barn. Barnehagen utvidet bygget med to avdelinger i 2016, og oppgraderte uteområdet.  Vi...

Les mer

Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Fysisk aktivitet

Barna i Espira Lura er mye ute og vi er glade i å gå på turer i nærmiljøet vårt. Vi legger til rette for små turer og lengre turer tilpasset barnets alder. Barna lærer å ivareta naturen og oppleve den...

Les mer

Miljøfyrtårn

I juni 2012 ble barnehagen Miljøfyrtårnsertifisert. Vi har fokus på miljøet både sammen med barna, i personalgruppen og ut mot foreldrene. I Espira Lura er vi bevisste i forhold til å redusere avfall, bruke mindre energi og ta ansvar for...

Les mer

Godt språkmiljø

Barnehagen tilrettelegger for og har kontinuerlig fokus på god språkstimulering. Vi i Espira Lura barnehage har ulike pedagogiske hjelpemidler, metoder og verktøy. I arbeidet med språkstimulering bruker vi aktivt bl.a. rim/regler, sang, sangleker, sangkort med bilder, kofferter med konkreter,...

Les mer
Personvern og cookies