Godt språkmiljø

Barnehagen tilrettelegger for og har kontinuerlig fokus på god språkstimulering. Vi i Espira Lura barnehage har ulike pedagogiske hjelpemidler, metoder og verktøy. I arbeidet med språkstimulering bruker vi aktivt bl.a. rim/regler, sang, sangleker, sangkort med bilder, kofferter med konkreter, høytlesing fra bøker, pekebøker med de yngste barna, ulik begrepstrening, ulike spill og i daglige samtaler med barna.

Barna skal oppleve å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Barnehagen skal være en trygg arena hvor barna kan utvikle sin egen kulturelle identitet i sosialt fellesskap med andre.

Personvern og cookies